book tickets

Locals’ BIG weekend

This May Bank Holiday weekend we are celebrating all things local with a massive 50% discount on admission prices for Anglesey and Gwynedd residents.

On the 5th,6th & 7th May anyone who visits GreenWood with proof of Anglesey or Gwynedd residency will be given half price entry into the Park.

Make a splash on the UK’s only solar powered water ride, jump aboard the world’s first people powered roller coaster or zoom down the longest sledge run in Wales! Children will love discovering the super bouncy Giant Jumper, exploring the turrets of TreeTop Towers, taking their shoes and socks off for the BareFoot Trail or aiming for gold at Archery.

As well as enjoying the fun of the rides and activities be dazzled in the Forest Theatre by our fabulous entertainers or even try out some traditional May Pole dancing.

Proof of address in the form of a utility bill or driver’s license must be presented at the time of entry. This offer cannot be booked online and cannot be used in conjunction with any other offer or promotion.  Valid 5th, 6th & 7th May only.

Yn ystod penwythnos Gŵyl Banc Mai eleni rydym yn dathlu popeth lleol gyda gostyngiad enfawr o 50% ar brisiau mynediad i drigolion Gwynedd ac Ynys Môn.

Ar y 5ed, 6ed a 7fed o Fai, bydd unrhyw un sy’n ymweld â Gelli Gyffwrdd, sy’n gallu profi eu bod yn byw yng Ngwynedd neu ar Ynys Môn, yn cael dod i mewn i’r Parc am hanner pris.

Dyma gyfle i chi fwynhau’r unig reid ddŵr yn y DU a gaiff ei bweru gan yr haul, neidio ar y rolyrcostyr cyntaf yn y byd i gael ei bweru gan bobl neu wibio i lawr y llwybr sledio hiraf yng Nghymru!  Bydd y plant wrth eu bodd yn darganfod y Neidiwr Anferth, yn archwilio tyrau bach y Tŵr Mawr yn y Coed, yn tynnu eu hesgidiau a’u hosanau ar gyfer y Llwybr Troednoeth neu’n anelu at y targed yn yr ardal Saethyddiaeth.

Yn ogystal â mwynhau’r reids a’r gweithgareddau, bydd ein diddanwyr gwych i’w gweld yn Theatr y Goedwig neu beth am roi cynnig ar ddawnsio traddodiadol o amgylch Bedwen Fai?

Rhaid cyflwyno prawf o’ch cyfeiriad ar ffurf bil cyfleustodau neu drwydded yrru wrth y fynedfa.   Nid oes modd archebu’r cynnig hwn ar-lein ac nid oedd modd ei ddefnyddio gydag unrhyw gynnig na chynllun hyrwyddo arall.  Yn ddilys ar y 5ed, 6ed a 7fed o Fai yn unig.

Home Opening times & prices Find us FAQs

News Join our team Contact us Charity Prize Requests Privacy Policy

GreenWood
Y Felinheli, Gwynedd
© 2019 GreenWood Family Park. All Rights Reserved.