book tickets

Ymunwch â rhaglen Cyw yn Gelli Gyffwrdd ddydd Llun y Pasg! / Join S4C’s Cyw at GreenWood Forest Park this Easter Monday!

Mae cymeriadau poblogaidd rhaglen Cyw S4C yn dod i Gelli Gyffwrdd, Y Felinheli ddydd Llun y Pasg (17eg Ebrill). Rhaglen S4C ar gyfer plant yw Cyw sy’n cael ei darlledu bob dydd ar y sianel ac sydd hefyd ar gael i’w gwylio arlein ar s4c.cymru/cyw.

Bydd cyflwynwyr a chymeriadau Cyw yn cynnal sioeau ac yn ymddangos trwy gydol y dydd ar y Parc. Yn ymuno â Cyw fydd y cyflwynwyr Huw a Catrin, yn ogystal â Dona Direidi, a Seren a Lobs o Asra a chymeriadau eraill megis Sali Mali a Superted. Bydd croeso i’r rhai ieuengaf ymuno yn y dawnsio hwyliog yn ystod sioeau Cyw, neu gallant gymryd rhan yn Helfa Wŷau Pasg Cyw a gynhelir ar y diwrnod hefyd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Marchnata a Digwyddiadau Gelli Gyffwrdd, Andrea Bristow: “Rydan ni’n edrych ymlaen yn arw at wahodd Cyw i gymryd drosodd ar y Parc ac rydan ni’n gobeithio y bydd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol. Dw i’n teimlo, gan ein bod ni yng nghanol ardal Gymreiciaf Cymru, y bydd ymweliad Cyw â Gelli Gyffwrdd yn eithriadol o boblogaidd.”

Dywedodd Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys Plant S4C: “Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn ynghylch y diwrnod arbennig hwn ar Barc Gelli Gyffwrdd dros y Pasg. Mae plant wrth eu boddau â Cyw, y cyflwynwyr a’r cymeriadau, ac mae’n wych ein bod yn gallu cynnal diwrnod fel hwn sy’n rhoi’r cyfle i wylwyr a chefnogwyr Cyw ymuno yn yr hwyl.”

Bydd holl ddigwyddiadau Cyw yn cael eu cynnwys yn y pris mynediad sylfaenol i’r Parc, sef £12.95 yr oedolyn a £12.60 y plentyn. Gellir prynu tocynnau ar y diwrnod, neu arlein cyn y digwyddiad.

——————————————————————————————————————————————————————–

The popular characters of S4C’s Cyw will be heading to GreenWood Forest Park, this Easter Monday 17th April.  Cyw is S4C’s service for children which is broadcast everyday on the channel and is also available to watch online at s4c.cymru/cyw.

The presenters and characters from Cyw will be putting on shows and making appearances throughout the day at the Park. Joining Cyw will be presenters Huw and Catrin, as well as Dona Direidi, and Seren and Lobs from Asra and other characters such as Sali Mali and Superted. The little ones are welcome to join in the fun dancing in the Cyw shows, or they can take part in the Cyw’s Easter Egg Hunt that will be there on that day.

GreenWood Forest Park’s Marketing and Events Director Andrea Bristow had this to say about the upcoming event,  “We are very much looking forward to the Cyw takeover at Gelli Gyffwrdd / GreenWood and we are hoping that the event will be a great success. I feel that, as we are right in the middle of the Welsh speaking heartland, Cyw’s visit to Gelli Gyffwrdd will be tremendously popular.”

Sioned Wyn Roberts, S4C’s Children’s Content Commissioner said, “We are very excited to be holding this special Cyw day at Gelli Gyffwrdd / GreenWood this Easter. Children love Cyw, the presenters and the characters, and it’s great to be able to host a day like this one which gives Cyw’s fans a chance to join in the fun.”

All Cyw events will be included in the standard day ticket price to the Park of £12.95 per adult and £12.60 per child. Tickets can be purchased on the day or online prior to the event, click here.

 

Home Opening times & prices Find us FAQs

News Join our team Contact us Charity Prize Requests Privacy Policy

GreenWood
Y Felinheli, Gwynedd
© 2019 GreenWood Family Park. All Rights Reserved.