book tickets

Join Cyw at GreenWood this Easter Monday!

The popular characters of Cyw will be heading to GreenWood, Y Felinheli this Easter Monday 2nd April.  Cyw is S4C’s service for children which is broadcast everyday on the channel and is also available to watch online at s4c.cymru/cyw.

The presenters and characters from Cyw will be putting on shows and making appearances throughout the day at the Park. Joining Cyw will be presenters Huw and Elin, as well as Dona Direidi, Ben Dant and Cadi the pirates. The little ones are welcome to join in the fun dancing in the Cyw shows, or they can take part in the Cyw’s Easter Egg Hunt that will be there on that day.

GreenWood’s Operations Manager Mark Rowlands had this to say about the upcoming event, “We are very excited about the return of Cyw at GreenWood. Last year’s event was a great success. Due to popular demand we are looking forward to welcoming the crew back on April 2nd.”

Sioned Wyn Roberts, S4C’s Children’s Content Commissioner said, “The Cyw event at Gelli Gyffwrdd/GreenWood this Easter is going to be really special. Cyw is celebrating her tenth birthday this year and it will be a great treat for Cyw and friends to meet the pre-school audience and enjoy a good day out together.”

All Cyw events will be included in the standard day ticket price to the Park of £15.95 per adult and £15.40 per child. Tickets can be purchased on the day or online prior to the event.  A timetable for the day’s events will be posted on GreenWood’s website nearer to the date.

——————————————————————————————-

Dewch i ymuno â chriw Cyw  ym mharc Gelli Gyffwrdd ddydd Llun y Pasg!

Bydd cymeriadau poblogaidd Cyw yn dod i barc Gelli Gyffwrdd, y Felinheli ddydd Llun y Pasg 2 Ebrill.  Gwasanaeth S4C i blant yw Cyw. Mae’n cael ei ddarlledu bob dydd ar y sianel, ac y mae ar gael i’w wylio ar-lein yn s4c.cymru/cyw.

Bydd cyflwynwyr a chymeriadau Cyw yn cynnal sioeau ac yn mynd o gwmpas y Parc drwy gydol y dydd. Bydd y cyflwynwyr Huw ac Elin yn ymuno â Cyw, yn ogystal â Dona Direidi a’r môr-ladron, Ben Dant a Cadi. Mae croeso mawr i blant ddod i ymuno yn yr hwyl a’r dawnsio yn sioeau Cyw, neu i gymryd rhan yn helfa wyau Pasg Cyw a fydd yn cael ei chynnal ar y diwrnod.

Dyma oedd gan Mark Rowlands, Rheolwr Gweithrediadau Gelli Gyffwrdd, i’w ddweud am y digwyddiad: “Rydyn ni wedi cyffroi’n lân bod Cyw yn dychwelyd i Gelli Gyffwrdd. Roedd y digwyddiad y llynedd yn llwyddiant mawr. O ganlyniad i’r galw mawr am griw Cyw, rydyn ni’n edrych ymlaen at eu croesawu nhw’n ôl ar 2 Ebrill.”

Dywedodd Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys Plant S4C, “Mae digwyddiad Cyw ym mharc Gelli Gyffwrdd y Pasg hwn yn mynd i fod yn arbennig iawn. Mae Cyw yn dathlu ei phen-blwydd yn ddeg oed eleni, a bydd Cyw a’i ffrindiau wrth eu boddau’n cwrdd â’r gynulleidfa ifanc i fwynhau diwrnod i’r brenin gyda’i gilydd.”

Bydd holl ddigwyddiadau Cyw yn cael eu cynnwys ym mhris tocynnau safonol y Parc, sef £15.95 i oedolion a £15.40 i blant. Bydd modd prynu tocynnau ar y diwrnod neu ar-lein cyn y digwyddiad.  Bydd amserlen ar gyfer y diwrnod yn cael ei rhannu ar wefan Parc Gelli Gyffwrdd yn nes at yr amser.

 

Home Opening times & prices Find us FAQs

News Join our team Contact us Charity Prize Requests Privacy Policy

GreenWood
Y Felinheli, Gwynedd
© 2019 GreenWood Family Park. All Rights Reserved.